Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prodej uhlí

Hnědé uhlí:  

je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 - 18 MJ/kg. Těžné uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.

ořech 1 (zrnitost 20-40 mm)- Ledvice orech

ořech 2 (zrnitost 10-25 mm)- Ledvice orech2

kostka (zrnitost 40-100 mm)- Ledvice kostka

Druh    Zrnitost    Výhřevnost (Qir)    Obsah popela (Ad)    Obsah vody (Wtr)    Obsah síry (Std)
ko2    40 - 100 mm    17,6 MJ/kg    9,8 %    30,2 %    0,77 %
o1    20 - 40 mm    17,6 MJ/kg    9,8 %    30,2 %    0,77 %
o2    10 - 25 mm    17,6 MJ/kg    9,8 %    30,2 %    0,77 %

 

   

černé uhlí: (Ostrava)

OKD a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl i v dalších odvětvích.

   Druh    Zrnitost    Výhřevnost (Qir)    Obsah popela (Ad)    Obsah síry (Std)
Černé uhlí    30 -50 mm    30,19 MJ/kg    6,50 %    0,70 %

koks: (Ostrava)

Koks je vynikajícím palivem pro ekonomickou výrobu tepla a ohřev užitkové vody v domácnostech, firmách a teplárnách, zejména tam, kde není možnost dálkového rozvodu tepla nebo plynu. Výhřevností až 28 MJ/kg předčí všechna ostatní běžná pevná paliva. Díky nízkému obsahu škodlivých zplodin hoření se jedná o ekologické palivo splňující přísné limity.

Druh    Zrnitost    Výhřevnost (Qir)    Obsah popela (Ad)    Obsah síry (Std)
Koks 
    20 -40 mm    25,86 MJ/kg    11 %    0,70 %

   

brikety:(Německo)

Hnědouhelné brikety REKORD z oblasti Lužice mají dlouhou tradici. Úspěšně se používají jako palivo v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Potěší nás nejenom svou vysokou výhřevností a dlouhotrvajícím žhnutím, ale i krásnými plameny a malým množstvím kouře. Navíc se do hodnotné suroviny, kterou ani není třeba dovážet zdaleka, nepřidávají žádná pojiva. Na brikety REKORD se vždy můžete spolehnout – jejich kvalita je konstantní!

    Výhřevnost    Popel    Prchavé látky    Voda    Měrná sirnatost
min. 19 MJ/kg    4,5 %    43,0 %    18,0 %    0,39 g/MJ

Prodáváme také napytlované brikety. ( pytle cca 45-50Kg ) Větší množství je nutno objednat dopředu. Děkujeme za pochopení.